Korpus - Felhasználási feltétel

Korpus

Integrált vállalatirányítási rendszer

Hazai fejlesztésű szoftvermegoldások
magyar bútorgyártóknak, vállalkozásoknakFelhasználási feltétel

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.korpus.hu weboldalt (továbbiakban weboldal) üzemeltető KORPUS Rendszerház Kft. (székhelye: 3300 Eger, Szent János u. 4. I/3.; cégjegyzékszáma: 10-09-028497; adószáma: 14386480-2-10 ; email elérhetőség: info@korpus.hu, telefonszám: +36 30 9288 286; továbbiakban: Szolgáltató) és a KORPUS Rendszerház Kft. által a weboldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
1. Általános tudnivalók
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.korpus.hu domain alatt található információs, kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.
1.2. A www.korpus.hu weboldal a KORPUS Rendszerház Korlátolt Felelősségű Társaság partnerei, vásárlói, a nagyközönség számára nyújt általános és szakmai információkat a cég által fejlesztett és forgalmazott szoftver megoldásokkal kapcsolatosan.
1.3. A www.korpus.hu weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
1.4 A weboldal üzemeltetését, a KORPUS Rendszerház Kft. végzi. Az üzemeltető elérhetőségei:
Székhely: 3300 Eger, Szent János u. 4. I/3.
Telefonszám: +36 30 9288 286
E-mail: info@korpus.hu
2. Ajánlatkérés, információkérés a weboldalon
2.1. A weboldal látogatóinak, partnereinknek meg van a lehetősége, hogy a weboldal ajánlatkérés rovatában általánosságban, vagy speciálisan egy-egy termékre vonatkozóan ajánlatkérést állítsanak össze, ajánlatkérést, információkérést fogalmazzanak meg és a weboldal segítségével az ajánlatkérést, információkérést eljuttassák irodánkba, kollégáinkhoz.
2.2. A beérkezett ajánlatkéréseket, információkéréseket kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett felveszik az ajánlatkérővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és pár napon belül a kért szolgáltatás, a kiválasztott termék, szoftver, szolgáltatás tekintetében pontos ajánlatot küldenek az ajánlatkérőnek. Az ajánlat érvényességi idejének minden esetben az ajánlaton megadott érvényesség idejét kell tekinteni.
2.3. Cégünk mindent megtesz a beérkezett üzenetek gyors és szakszerű megválaszolása érdekében, de nem vállal felelősséget az internetes kapcsolat, a hálózat és egyéb előre nem látható hibákból adódóan az ajánlatkérés postafiókunkba való beérkezésének hiányából következő esetleges károkért, jogkövetkezményekért.
3. Hírlevél feliratkozás
3.1. A weboldal üzemeltetője a szoftver megoldásokhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó témákban időszakosan tudnivalókat, híreket, ajánlatokat, akciókat oszt meg hírlevelezésre feliratkozott felhasználói, partnerei számára hírlevelek formájában, amit az ügyfél email fiókjába elektronikus formában juttat el.
3.2. Hírlevelekre feliratkozni a weboldal “Hírlevél felíratkozás” szakaszban a feliratkozó nevének, email címének megadását, az Adatvédelmi tájékoztató és a Szerződési Feltételek elolvasását és tartalmának elfogadását követően a “Felíratkozom” gomb megnyomásával lehetséges.
A hírlevélre történő feliratkozás esetén kötelezően el kell fogadni a weboldal adatvédelmi tájékoztatójában leírtakat és az oldal szerződési feltételeit.
A hírlevélre történt feliratkozást követően a feliratkozáskor megadott e-mail címre a weboldal egy megerősítő emailt küld a feliratkozónak, amelyben található linkre kattintva lehetséges a feliratkozás megerősítése. Nem megerősített feliratkozásokat, a feliratkozó nevével és email címével együtt 30 nap múlva automatikusan töröljük a hírlevél adatbázisból.
3.3 A feliratkozó a hírlevelezésre feliratkozással határozottan hozzájárul, hogy a hozzájárulás visszavonásáig a Szolgáltató a KORPUS Rendszerház Kft. szoftver megoldásaival, szolgáltatásaival, a szakterülettel kapcsolatos híreket, érdekességeket, tudnivalókat osztjon meg vele hírlevél formában.
3.4. A hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulását az ügyfél bármikor, feltételektől mentesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
A hírlevél végén található leiratkozó linkre kattintással
A szolgáltatónak írt elektronikus, vagy postai levél formájában
4. Szerzői jogok
4.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető tartalom, szerzői mű, illetve más szellemei alkotás - grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. - szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.
4.2. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett mértéken túl.
4.3 Abban az esetben, ha a weboldalon található tartalom, vagy a tartalom bizonyos eleme, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal az ügyfélszolgálaton!
A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat illetve lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.
5. Egyebek
5.1 A weboldal igénybevétele feltételezi a böngésző részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a techológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.
5.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős a weboldalhoz való kapcsolódásáért és a weboldalon történő bárminemű tevékenységért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő szolgáltatások igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.
5.3 A weboldal ezúton tájékoztatja felhasználóit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat az igénybevett szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a annak későbbi bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.
5.4 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Eger Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
5.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
Kelt.: Eger, 2017. november 13.

© 2024 KORPUS Rendszerház Kft. Minden jog fenntarva!